Croeso i'n gwefan.

Newyddion

 • PCBs amledd radio

  Gellir dod o hyd i PCBs amledd radio (RF) a PCBs microdon mewn cynhyrchion diwifr o ddyfeisiau llaw ar gyfer cymwysiadau meddygol a diwydiannol i systemau telathrebu ar gyfer gorsafoedd sylfaen, radar, a systemau lleoli byd-eang. Y peth pwysicaf ar gyfer cynhyrchu rad ...
  Darllen mwy
 • Unrhyw Fwrdd Cylchdaith Argraffedig Haen HDI

  Mae HDI PCB yn fyrddau amlhaenog sydd â dwysedd pad cysylltiad uwch na byrddau safonol, gyda llinellau / gofodau mwy manwl, yn llai trwy dyllau a phadiau dal sy'n caniatáu i ficrovias dreiddio haenau dethol yn unig a hefyd eu rhoi mewn padiau wyneb. ...
  Darllen mwy
 • Amser i Baratoi Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2021

  Gwyliau cyhoeddus y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd 2021 yw Chwefror 12fed hyd at Chwefror 26ain. Gan fod hwn yn wyliau cyhoeddus cenedlaethol mae'n effeithio ar yr holl gynhyrchu yn Tsieina. Ar ben hynny, gan fod llawer o ansicrwydd o hyd gyda'r pandemig coronafirws byd-eang, ac o'n profiad ar gyfer y Flwyddyn Newydd flaenorol ...
  Darllen mwy
 • Arddangosfa Electronica De Tsieina yn Shenzhen

  Mae Electronica, un o'r arddangosfeydd mwyaf blaenllaw yn y diwydiant electroneg, yn agor ei ddigwyddiad cyntaf yn Ne Tsieina. Mae'r arddangosfa 3 diwrnod yn cychwyn o Dachwedd 3, 2020 yng Nghanolfan Gonfensiynol Ryngwladol newydd sbon Shenzhen. Mae'r arddangosyn ...
  Darllen mwy
 • Gŵyl Canol yr Hydref Tsieineaidd a diwrnod Cenedlaethol

  Eleni mae gŵyl Canol yr Hydref Tsieineaidd a diwrnod Cenedlaethol yn cael eu cynnal yn ystod yr un wythnos; 1af - 7fed Hydref. Gan y gall y gwyliau hyn effeithio ar y cynhyrchiad yn Tsieina ar wahanol raddau, rydym bob amser yn paratoi cynlluniau gweithredu gyda chi i ddod o hyd i wahanol ffyrdd o osgoi ...
  Darllen mwy
 • Pandawill Circuits At The ExpoElectronica

  Cylchedau Pandawill Yn Yr ExpoElectronica

  Bydd Pandawill Circuits, cyflenwr PCB & PCBA proffesiynol o Shenzhen China yn cyflwyno ei dechnolegau PCB a'i wasanaethau cydosod PCB yn y sioe electroneg fwyaf Expoelectronica yn Rwsia. Dewch i gwrdd â Stephen o Pandawill Circuits yn A284 i drafod eich holl weithgynhyrchu ac ass PCB ...
  Darllen mwy
 • PCB Layout Service Available

  Gwasanaeth Cynllun PCB Ar Gael

  I'n cwsmeriaid gwerth, gwasanaethau cynllun a dylunio PCB yw un o'r ffyrdd yr ydym yn helpu ein cwsmeriaid i farchnata'n gyflymach gan fod gan ein tîm peirianneg brofiad sylweddol yn y byd go iawn yn dylunio PCBs ar gyfer perfformiad a gweithgynhyrchedd. Mae ein tîm o beirianwyr a gweithredwyr CAD / CAM ar gael t ...
  Darllen mwy
 • Chinese New Year 2019, The Year Of The Pig

  Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2019, Blwyddyn y Moch

  Gwyliau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd Gwyliau'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd 2019 yw Chwefror 4ydd hyd at Chwefror 10fed. Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yw'r gwyliau traddodiadol pwysicaf yn Tsieina. Fe'i gelwir hefyd yn Ŵyl y Gwanwyn. Yn draddodiadol roedd dathliadau'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn rhedeg o Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ...
  Darllen mwy